Κλιματισμός, θέρμανση, φυσικό αέριο

Π. ΜΠΛΕΤΣΑΣ & Ν. ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΣ | ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Κλιματισμός, Θέρμανση, φυσικό αέριο, Service κλιματιστικών

Μελέτες - Εγκατάσταση - Service Κλιματιστικών Συστημάτων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια και την εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού - θέρμανσης - φυσικού αερίου και με τους εξειδικευμένους τεχνικούς που διαθέτει εγγυάται την άρτια λειτουργία των συστημάτων και παρέχει κάθε τεχνική υποστήριξη (service).

created by Inertia