Κλιματισμός, θέρμανση, φυσικό αέριο

Π. ΜΠΛΕΤΣΑΣ & Ν. ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΣ | ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Επαγγελματικός κλιματισμός: κεντρικά συστήματα, Επαγγελματικός κλιματισμός: κεντρικά συστήματα

Επαγγελματικός κλιματισμός: κεντρικά συστήματα

Αερόψυκτοι ψύκτες νερού & αντλίες θερμότητας

Μονάδες αέρα-αέρα εννιαίου τύπου (Roof Top) ή Split Type

Πολυδιαιρούμενα συστήματα (VRV)


ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ & ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Μια άλλη κατηγορία κλιματιστικών εγκαταστάσεων είναι τα συστήματα κεντρικού κλιματισμού. Χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές μεγάλων κτιριακών συγκροτημάτων. Αποτελούνται κυρίως από ένα κεντρικό σύστημα παραγωγής ψυχρού και θερμού νερού που μπορεί να είναι σύστημα ψύκτη λέβητα ή μια αντλία θερμότητας η οποία να χρησιμοποιείται για την παραγωγή ψυχρού νερού το καλοκαίρι και θερμού το χειμώνα.

30RA/RH 017-033
Επαγγελματικός κλιματισμός: κεντρικά συστήματα, Επαγγελματικός κλιματισμός: κεντρικά συστήματα
30RA/RH 040-240
Επαγγελματικός κλιματισμός: κεντρικά συστήματα, Επαγγελματικός κλιματισμός: κεντρικά συστήματα
30RB
Επαγγελματικός κλιματισμός: κεντρικά συστήματα, Επαγγελματικός κλιματισμός: κεντρικά συστήματα
ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ
ATM/ITM
Επαγγελματικός κλιματισμός: κεντρικά συστήματα, Επαγγελματικός κλιματισμός: κεντρικά συστήματα
ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΡΟΥ
FAN COIL
Επαγγελματικός κλιματισμός: κεντρικά συστήματα, Επαγγελματικός κλιματισμός: κεντρικά συστήματα  ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ (ROOF TOP) Ή SPLIT TYPE

Εκτός των συσκευών παραγωγής νερού, το οποίο είναι και το μέσο μεταφοράς, στα κεντρικά συστήματα υπάρχουν και οι μονάδες αέρα - αέρα. Σ' αυτήν την περίπτωση, ο κλιματιζόμενος αέρας μεταφέρεται από τις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες στους διάφορους χώρους μέσω ενός δικτύου αεραγωγών και στομίων.

50GL/50JZ
Επαγγελματικός κλιματισμός: κεντρικά συστήματα, Επαγγελματικός κλιματισμός: κεντρικά συστήματα
50AZ/50UZ
Επαγγελματικός κλιματισμός: κεντρικά συστήματα, Επαγγελματικός κλιματισμός: κεντρικά συστήματαΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (VRV)

Τελευταία εξέλιξη στα συστήματα κλιματισμού και ειδικότερα στην ελληνική αγορά αποτελούν τα συστήματα μεταβλητής παροχής ψυκτικού ρευστού γνωστά και ως VRV ( Variable Refrigerant Volume). Αποτελούνται από ένα κεντρικό ψυκτικό συγκρότημα το οποίο παρέχει μεταβαλλομενη ποσότητα ψυκτικού ρευστού στις εσωτερικές μονάδες.

MXZ
Επαγγελματικός κλιματισμός: κεντρικά συστήματα, Επαγγελματικός κλιματισμός: κεντρικά συστήματα
MXZ-8A 140VA
Επαγγελματικός κλιματισμός: κεντρικά συστήματα, Επαγγελματικός κλιματισμός: κεντρικά συστήματα
POWER MULTI
Επαγγελματικός κλιματισμός: κεντρικά συστήματα, Επαγγελματικός κλιματισμός: κεντρικά συστήματαcreated by Inertia