Κλιματισμός, θέρμανση, φυσικό αέριο

Π. ΜΠΛΕΤΣΑΣ & Ν. ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΣ | ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις κλιματισμού

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις κλιματισμού

H κατηγορία συστημάτων κεντρικού κλιματισμού, απευθύνεται σε επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, όπως ξενοδοχεία, χώρους ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συγκροτήματα γραφείων κ.τ.λ.

Σημαντικά έργα που ανήκουν στην κατηγορία αυτή, έχει αναλάβει και εκτελέσει η εταιρεία μας.

Μερικά από τα σημαντικότερα έργα είναι τα πιο κάτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ
Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού σε εννέα (9) ηλεκτρικούς υποσταθμούς στα Ελληνικά Διϋλιστήρια Ασπρόπυργου στον Ασπρόπυργο.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού, υποσταθμού R-7120, στα Ελληνικά Διϋλιστήρια Ασπρόπυργου στον Ασπρόπυργο (Υπερεργολαβία από ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.).
ΕΛ.ΠΕ.
Επέκταση κλιματιστικού συστήματος ηλεκτρικού υποσταθμού R-7550, στα ΕΛ.ΠΕ. (Υπερεργολαβία ΑΚΤΩΡ Α.Ε.).
MOTOR OIL HELLAS
Εγκατάσταση κλιματισμού (ψύξη - θέρμανση) στα νέα γραφεία της MOTOR OIL HELLAS A.E. στους Αγ. Θεοδώρους.
AVIN Α.E.
Εγκατάσταση κλιματιστικού συστήματος (ψήξη - θέρμανση) στα γραφεία της AVIN A.E. στους Αγ. Θεοδώρους.
MOTOR OIL HELLAS
Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση κλιματισμού, κτιρίου θαλάμου ελέγχου παραγωγής λιπαντικών και κτιρίου θαλάμου ελέγχου παραγωγής καυσίμων, στην MOTOR OIL HELLAS A.E., στους Αγ. Θεοδώρους.
MOTOR OIL HELLAS
Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση νέου δικτύου κλιματισμού (ψύξη - θέρμανση) γραφείου κτιρίου Διοικητηρίου της MOTOR OIL HELLAS A.E. ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, στους Αγ. Θεοδώρους.
MOTOR OIL HELLAS
Κλιματισμός αίθουσας οργάνων Θ.Ε.Π.Λ. στην MOTOR OIL HELLAS.
MOTOR OIL HELLAS
Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού τριών (3) νέων κτιρίων ΡΙΒ στην MOTOR OIL HELLAS
MOTOR OIL HELLAS
Προμήθεια, εγκατάσταση και εκκίνηση συστημάτων κλιματισμού σε οκτώ (8) ηλεκτρικούς υποσταθμούς στην MOTOR OIL HELLAS.
MOTOR OIL HELLAS
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού στο MASTER CONTROL (SOB), στα Διϋλιστήρια της MOTOR OIL HELLAS.
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ
Αντικατάσταση σωληνώσεων και παλαιών F/C, δικτύου κλιματισμού στο κτίριο Λιμεναρχείου στους Αγ. Θεοδώρους Κορινθίας.
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ
Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση κλιματισμού στο Δημαρχείο Υμηττού στον Υμηττό.
 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ
Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση κλιματισμού στο Δημαρχείο Αλίμου στον Άλιμο.
Ε.Β.Ε.Β.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων κλιματισμού στο Ε.Β.Ε.Β.Ε. Εύβοιας, στη Χαλκίδα.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Εγκατάσταση κλιματισμού (ψύξης - θέρμανσης) στην Κεντρική Δημόσια Βιβλιοθήκη Χαλκίδας, στη Χαλκίδα.
MELCAL A.E.
Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματισμού στο εμπορικό κέντρο εξοπλισμού MELCAL A.E., στο Αιγάλεω.
ΜΕΘΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΝΙΚΗΣ&ΔΟΪΡΑΝΗΣ
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού στα καταστήματα αφορολόγητων ειδών, στους μεθοριακούς σταθμούς Νίκης & Δοϊράνης..
ΕΒΙΟΠ ΤΕΜΠΟ
Εγκατάσταση κλιματισμού γραφείων κτιρίου διοικητικών υπηρεσιών της ΕΒΙΟΠ ΤΕΜΠΟ, στη Χαλκίδα.
ΕΒΙΟΠ ΤΕΜΠΟ
Εγκατάσταση κλιματισμού εξαερισμού χώρου ηλεκτροδιάβρωσης, στην ΕΒΙΟΠ ΤΕΜΠΟ.
ΕΒΙΟΠ ΤΕΜΠΟ
Γενικός εξαερισμός στο χώρο παραγωγής Πλαστικών Πρεσσών, στην ΕΒΙΟΠ ΤΕΜΠΟ.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση κλιματισμού, στο πολυδύναμο Αστυν. Τμήμα Μοσχάτου.
ΙΚΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού εξαερισμού κτιρίου νέων γραφείων ΙΚΑ Μοσχάτου.
Ε.Μ.Υ.
Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού σε πέντε (5) Μετεωρολογικούς Σταθμούς της Ε.Μ.Υ.
OLYMPIC GULFS TANKERS S.A.
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού γραφείων κτιρίου της ναυτιλιακής εταιρείας OLYMPIC GULFS TANKERS S.A..
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
Εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού χώρου PARKING στο Παιδικό Σταθμό Μελισσίων.
created by Inertia