Κλιματισμός, θέρμανση, φυσικό αέριο

Π. ΜΠΛΕΤΣΑΣ & Ν. ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΣ | ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Κλιματισμός, Θέρμανση, φυσικό αέριο, Clima Hellas

Πελάτες

Η εταιρεία Π. ΜΠΛΕΤΣΑΣ - Ν. ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΣ Ο.Ε. (CLIMA HELLAS), χάρις στην υποδομή και την τεχνογνωσία της, έχει αποσπάσει την εκτίμηση των πελατών της και έχει δημιουργήσει επίλεκτες συνεργασίες.

Διατηρεί μεγάλο αριθμό σταθερών πελατών (1500 και πλέον), όπως ιδιώτες, Τεχνικές εταιρείες, Βιομηχανίες κ.λ.π.
Μερικοί από τους πελάτες μας, είναι οι πιο κάτω:

 • MOTOR OIL (HELLAS) - Διϋλιστήρια Κορίνθου
 • ΕΛ.ΠΕ - Διϋλιστήρια Ασπρόπυργου
 • ΑΣΠΡΟΦΩΣ Α.Ε.
 • SIEMENS HELLAS A.E.
 • EΒΙΟΠ - ΤΕΜΠΟ Α.Ε.
 • ALSTROM HELLAS A.E.
 • SPACE HELLAS A.E.
 • GENERALTERMICA SRL (ITALY)
 • ΓΗΓΕΡΤΩΝ A.E.
 • T.C.B. CONTROLS S.A.
 • CALSTA WORK WEAR S.A.
 • ΑΚΤΩΡ A.Τ.E.
 • LASER LINE A.E .
 • HOMENET HELLAS A.E.
 • UNIPHARMA A.E.
 • VELPAZ A.E.
 • INFORMATICS COMPUTER S.A.
 • DUTY FREE HELLAS A.E.
 • OLYMPIC GULFS TAXIKERS S.A
 • TECHNIPETROL HELLAS S.A.

created by Inertia