Κλιματισμός, θέρμανση, φυσικό αέριο

Π. ΜΠΛΕΤΣΑΣ & Ν. ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΣ | ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Κλιματισμός, Θέρμανση, φυσικό αέριο, Clima Hellas

Άρθρα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ζώντας μέσα σε σύγχρονα αστικά κέντρα, αντιλαμβανόμαστε όλο και περισσότερο τη σημασία της ύπαρξης ενός σωστά μελετημένου και εγκατεστημένου κλιματιστικού μηχανήματος.

Εάν ανατρέξουμε στο παρελθόν θα διαπιστώσουμε ότι η προσπάθεια για τη δημιουργία συνθηκών άνεσης και ευεξίας για τους ανθρώπους που ζουν, εργάζονται και κινούνται μέσα σε κλειστούς χώρους, έχει τις ρίζες της πολύ πίσω στο χρόνο.
Το σημαντικότερο εργαλείο για την προσπάθεια αυτή είναι όσο το δυνατόν καλύτερος και ακριβέστερος έλεγχος των ιδιοτήτων του αέρα ενός κλειστού χώρου μέσω των κατάλληλων μηχανημάτων, περιγραφή που αποτελεί και τον ορισμό του κλιματισμού (air conditioning).

Πολλά έχουν αλλάξει από τότε που ο Willis Carrier, έναν αιώνα πριν έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη του κλιματισμού. Οι εγκαταστάσεις κλιματισμού, είναι πλέον βασικό τμήμα του μηχανολογικού εξοπλισμού των σύγχρονων κτιριακών συγκροτημάτων και η εύρυθμη λειτουργία τους αποτελεί σημαντικό παράγοντα για άνετη διαβίωση, όσων εργάζονται και ζουν σε αυτούς τους χώρους.

Τρία είναι τα βασικά κριτήρια για την επιλογή κλιματιστικού μηχανήματος:

ΑΝΕΣΗ
1. Αθόρυβη λειτουργία
2. Βέλτιστη κατανομή θερμοκρασίας
3. Καθαρός φιλτραρισμένος αέρας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
1. Αυστηρός ποιοτικός έλεγχος
2. Ευκολία στον καθαρισμό
3. Επάρκεια ανταλλακτικών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
1. Εξοικονόμηση ενέργειας
2. Εξοικονόμηση χρημάτων
3. Εξοικονόμηση χώρου


ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Το φυσικό αέριο, ένα καύσιμο το οποίο προέρχεται από τη φύση, κατέχει μια σημαντική θέση στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά και ήδη έχει μπει στη ζωή του Έλληνα καταναλωτή. Τα πλεονεκτήματα της καθαρής καύσης του και διαθεσιμότητάς του σε ανταγωνιστικές τιμές, το έχουν καταστήσει πρωταγωνιστικό καύσιμο στις περισσότερες χώρες.


Η παγκόσμια ζήτηση για τα επόμενα 25 χρόνια αναμένεται να ξεπεράσει τα 3.000 δις κυβικά μέτρα. Η χρήση του φυσικού αερίου είναι πολλαπλή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θέρμανση, για παραγωγή ζεστού νερού και για το μαγείρεμα. Επίσης η χρήση του επεκτείνεται σε μια σημαντική μερίδα επαγγελματοβιοτεχνών.


Το 2003 αρχίζει στη χώρα μας η συστηματική και σε μεγάλη έκταση κατασκευή των δικτύων πόλεων φυσικού αερίου. Παράλληλα εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς το έργο των συνδέσεων των οικιακών καταναλωτών στο δίκτυο.


Το φυσικό αέριο δεν είναι τοξική ουσία.


Εφόσον κατά τη μελέτη των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου εξεταστούν και αντιμετωπιστούν πλήρως τα κρίσιμα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, παράλληλα με την πλήρη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού, τότε το φυσικό αέριο αποτελεί μια από τις ασφαλέστερες πηγές ενέργειας.

created by Inertia